2023/03/31

[Salgai] Pisua garajearekin

Beko landa, 3. ezkerra, zenbakia 69.
Kontaktua:Olatz Apezetxea 644 915 409

109,36 m² eraikita eta 85,95m² erabilgarriak.

Garajea 43,45 m² 

Sarrera, egongela, sukaldea, hiru gela, komona eta bi balkoi. 

Garajearekin edo gabe erosteko aukera, argazkian erdia ikusten da.

Pisua altzariekin saltzen da.

 

Prezioa: 

Pisua 120.000€  

Garajea 60.000€