Arakiñenea etxean pisua salgai

F. A. Apezetxea 8, 1.ena
Kontaktua: 948 51 41 36 (Mari Carmen)

 

Herriko erdigunean kokaturik dagoen 90 m2-ko pisua salgai.

3 logela, 2 komun-bainu eta sukalde-jangela.

Kanpoaldera.

Garajea eta trasteroarekin.

Etxebizitza bukatugabea.